Rönne trädgård ligger i södra Närke

Vi finns en mil norr om Askersund, helt nära riksväg 50. I höjd med Skyllbergsvallen, tag av från riksväg 50, skyltat ”Närkesberg, Rönneshytta”. Följ den vägen ca 600 meter.

Rönne Trädgård
Rönne 407
694 97 Rönneshytta
Telefon: 0583-400 33
E-post: info@ronnetradgard.se